Kalender Norge 2015

Kalender Norge gir deg den norske kalenderen for 2015 med helligdager og ukenummer i en pen og oversiktelig nettkalender. Har du spørsmål som; Hvilken uke er det? Når er påsken 2015? Når er helligdagene i 2015? og ikke minst en oversikt over hvilken dag eller uke en spesifikk dato er i en måned, så vil Kalender Norge gi deg svaret.

Kalender Norge gir deg en norsk oversikt over helligdagene 2015, flaggdager og spesielle dager som farsdag og morsdag, og datoer for påske, julen, Kristi Himmelfartsdag og mer.

Januar 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 1
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 8. 4
 9. 2
 10. 5
 11. 6
 12. 7
 13. 8
 14. 9
 15. 10
 16. 11
 17. 3
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 4
 26. 19
 27. 20
 28. 21
 29. 22
 30. 23
 31. 24
 32. 25
 33. 5
 34. 26
 35. 27
 36. 28
 37. 29
 38. 30
 39. 31
 40.  
 41. 6
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

Februar 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 5
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8. 1
 9. 6
 10. 2
 11. 3
 12. 4
 13. 5
 14. 6
 15. 7
 16. 8
 17. 7
 18. 9
 19. 10
 20. 11
 21. 12
 22. 13
 23. 14
 24. 15
 25. 8
 26. 16
 27. 17
 28. 18
 29. 19
 30. 20
 31. 21
 32. 22
 33. 9
 34. 23
 35. 24
 36. 25
 37. 26
 38. 27
 39. 28
 40.  
 41. 10
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

Mars 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 9
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8. 1
 9. 10
 10. 2
 11. 3
 12. 4
 13. 5
 14. 6
 15. 7
 16. 8
 17. 11
 18. 9
 19. 10
 20. 11
 21. 12
 22. 13
 23. 14
 24. 15
 25. 12
 26. 16
 27. 17
 28. 18
 29. 19
 30. 20
 31. 21
 32. 22
 33. 13
 34. 23
 35. 24
 36. 25
 37. 26
 38. 27
 39. 28
 40. 29
 41. 14
 42. 30
 43. 31
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

April 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 14
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 8. 5
 9. 15
 10. 6
 11. 7
 12. 8
 13. 9
 14. 10
 15. 11
 16. 12
 17. 16
 18. 13
 19. 14
 20. 15
 21. 16
 22. 17
 23. 18
 24. 19
 25. 17
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 18
 34. 27
 35. 28
 36. 29
 37. 30
 38.  
 39.  
 40.  
 41. 19
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

Mai 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 18
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6. 1
 7. 2
 8. 3
 9. 19
 10. 4
 11. 5
 12. 6
 13. 7
 14. 8
 15. 9
 16. 10
 17. 20
 18. 11
 19. 12
 20. 13
 21. 14
 22. 15
 23. 16
 24. 17
 25. 21
 26. 18
 27. 19
 28. 20
 29. 21
 30. 22
 31. 23
 32. 24
 33. 22
 34. 25
 35. 26
 36. 27
 37. 28
 38. 29
 39. 30
 40. 31
 41. 23
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

Juni 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 23
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 24
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. 25
 18. 15
 19. 16
 20. 17
 21. 18
 22. 19
 23. 20
 24. 21
 25. 26
 26. 22
 27. 23
 28. 24
 29. 25
 30. 26
 31. 27
 32. 28
 33. 27
 34. 29
 35. 30
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41. 28
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

Juli 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 27
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 8. 5
 9. 28
 10. 6
 11. 7
 12. 8
 13. 9
 14. 10
 15. 11
 16. 12
 17. 29
 18. 13
 19. 14
 20. 15
 21. 16
 22. 17
 23. 18
 24. 19
 25. 30
 26. 20
 27. 21
 28. 22
 29. 23
 30. 24
 31. 25
 32. 26
 33. 31
 34. 27
 35. 28
 36. 29
 37. 30
 38. 31
 39.  
 40.  
 41. 32
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

August 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 31
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 8. 2
 9. 32
 10. 3
 11. 4
 12. 5
 13. 6
 14. 7
 15. 8
 16. 9
 17. 33
 18. 10
 19. 11
 20. 12
 21. 13
 22. 14
 23. 15
 24. 16
 25. 34
 26. 17
 27. 18
 28. 19
 29. 20
 30. 21
 31. 22
 32. 23
 33. 35
 34. 24
 35. 25
 36. 26
 37. 27
 38. 28
 39. 29
 40. 30
 41. 36
 42. 31
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

September 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 36
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 37
 10. 7
 11. 8
 12. 9
 13. 10
 14. 11
 15. 12
 16. 13
 17. 38
 18. 14
 19. 15
 20. 16
 21. 17
 22. 18
 23. 19
 24. 20
 25. 39
 26. 21
 27. 22
 28. 23
 29. 24
 30. 25
 31. 26
 32. 27
 33. 40
 34. 28
 35. 29
 36. 30
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41. 41
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

Oktober 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 40
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 8. 4
 9. 41
 10. 5
 11. 6
 12. 7
 13. 8
 14. 9
 15. 10
 16. 11
 17. 42
 18. 12
 19. 13
 20. 14
 21. 15
 22. 16
 23. 17
 24. 18
 25. 43
 26. 19
 27. 20
 28. 21
 29. 22
 30. 23
 31. 24
 32. 25
 33. 44
 34. 26
 35. 27
 36. 28
 37. 29
 38. 30
 39. 31
 40.  
 41. 45
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

November 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 44
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8. 1
 9. 45
 10. 2
 11. 3
 12. 4
 13. 5
 14. 6
 15. 7
 16. 8
 17. 46
 18. 9
 19. 10
 20. 11
 21. 12
 22. 13
 23. 14
 24. 15
 25. 47
 26. 16
 27. 17
 28. 18
 29. 19
 30. 20
 31. 21
 32. 22
 33. 48
 34. 23
 35. 24
 36. 25
 37. 26
 38. 27
 39. 28
 40. 29
 41. 49
 42. 30
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

Desember 2015

 1. Uke
 2. M
 3. T
 4. O
 5. T
 6. F
 7. L
 8. S
 1. 49
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 50
 10. 7
 11. 8
 12. 9
 13. 10
 14. 11
 15. 12
 16. 13
 17. 51
 18. 14
 19. 15
 20. 16
 21. 17
 22. 18
 23. 19
 24. 20
 25. 52
 26. 21
 27. 22
 28. 23
 29. 24
 30. 25
 31. 26
 32. 27
 33. 1
 34. 28
 35. 29
 36. 30
 37. 31
 38.  
 39.  
 40.  
 41. 2
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  

Helligdager 2015

 1. 01.01 - Første nyttårsdag
 2. 29.03 - Palmesøndag
 3. 02.04 - Skjærtorsdag
 4. 03.04 - Langfredag
 5. 05.04 - Første påskedag
 6. 06.04 - Andre påskedag
 7. 01.05 - Offentlig høytidsdag 1. mai
 8. 14.05 - Kristi Himmelfartsdag
 9. 17.05 - Grunnlovsdagen 17. Mai
 10. 24.05 - Første pinsedag
 11. 25.05 - Andre pinsedag
 12. 25.12 - Første juledag
 13. 26.12 - Andre juledag

Spesielle Dager

 1. 08.02 - Morsdag
 2. 14.02 - Valentinsdagen
 3. 15.02 - Fastelavn
 4. 29.03 - Sommertid start
 5. 08.05 - Frigjøringsdag 1945
 6. 25.10 - Sommertid slutt
 7. 31.10 - Halloween
 8. 01.11 - Allehelgensdag
 9. 08.11 - Farsdag
 10. 13.12 - Luciadagen
Denne nettsiden er laget av Cantus Design som et prosjekt for å lære mer om koding av kalendere, men også som et ønske om å lage en enkelt, oversiktelig og pen nettkalender som kan brukes av de som ønsker å finne informasjon om alt fra hellidager, ukenummer, påsketider og annet.

Ønsker du å hjelpe til med å forbedre nettsiden eller har ønsker om forbedringer så ta gjerne kontakt med oss.
Kontaktinformasjon for KalenderNorge finner du på nettsiden til Cantus Design